Česky | English | Srpski | Hrvatski

Subterra a.s. je višestrukovno građevinsko društvo. Član je Grupe Metrostav i njegov proizvodni program obuhvata podzemno, nadzemno i saobraćajno građevinarstvo. Društvo takođe osigurava tehničku opremu zgrada i tehnološke celine u okviru velikih infrastrukturnih građevina. Ovoj osnovnoj podeli proizvodnog programa odgovara i organizaciona podela proizvodnje u četiri proizvodne i jednu servisnu diviziju. Subterra a.s. izvodi radove i u drugim građevinskim strukama, kao što su npr. vodoprivredne građevine ili sanacija starih ekoloških tereta. Deluje na celoj teritoriji Republike Češke, a ima iskustva i sa radovima u inostranstvu, gde trenutno proširuje svoje aktivnosti. U Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj i Slovačkoj ima otvorene svoje ogranke.

Istorija Društva počinje već 1964. godine, kada je započelo izvođenje prvog značajnog poduhvata u oblasti podzemnog građevinarstva. Od tada stalno potvrđuje svoj kvalitet kao izvođač značajnih, a često i jedinstvenih projekata. U najznačajnije završene građevine spadaju praški kolektori u centru grada, tramvajska pruga iz Hlubočepa za Barrandov i druge infrastrukturne gradnje u kojima je Subterra imala značajno učešće, npr. drumski tunel Mrazovka ili železnički tuneli Nove Spojeni. Sigurno treba spomenuti i učešće u proširivanju praškog metroa, u nedavnoj prošlosti trase IV.CI. i IV.CII., a trenutno trase V.A. Izvan glavnog grada radilo se pre svega na modernizaciji i rekonstrukciji pojedinih etapa železničkih koridora, često u vezi sa rekonstrukcijom starih ili izgradnjom novih tunela.

Subterra a.s. ima uvedene i sertifikovane sisteme upravljanja QMS, EMS, SMS, ISMS i SA8000. To potvrđuje pažnju koja se posvećuje kvalitetu proizvodnje, zaštiti i higijeni na radu, odnosu prema životnoj sredini, bezbednosti informacija i društvenoj odgovornosti.

Postignuti ekonomski rezultati Društva potvrđuju njegovu dugoročnu stabilnost i čvrstu poziciju na češkom građevinskom tržištu. Subterra a.s. je poželjan, verodostojan i pouzdan partner za investitore i dobavljače iz javnog i privatnog sektora.

U Srbiji Subterra a.s. trenutno učestvuje u izgradnji autoputa E 80, i to realizacijom izgradnje tunela Bancarevo na etapi Prosek–Crvena Reka.

 

Podaci za fakturisanje i kontakti:

S u b t e r r a a.s. – Ogranak Beograd
Kronštatska 5, 11 000 Beograd, Srbija
e-mail: info.serbia@subterra.cz
Agencija za privredne registre, RB: BD159764/2011, MB: 29502994, PIB: 107391176
Posl. ime banke, sedište i broj računa: UniCredit Bank Serbia JSC
RSD: 170-37000028000-25, EUR: 37000028320.

Direktor: Barbora Simeunović
Mob. SRB: +381 62 8066 815
Tel. CZ: +420 244 062 652
E-mail: bsimeunovic@subterra.cz

Više informacija o društvu Subterra možete naći ovde.

© Subterra a.s. - Developed by Nilobit CZ